ഉപയോക്തൃ മാനേജറിൽ വ്യക്തിയെ ചേർക്കുന്നത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക

ഈ നയം 'ശരി' എന്ന് സജ്ജമാക്കുകയോ കോൺഫിഗർചെയ്യാതിരിക്കുകയോ ആണെങ്കിൽ, ഉപയോക്തൃ മാനേജറിൽ നിന്ന് വ്യക്തിയെ ചേർക്കാൻ Google Chrome അനുവദിക്കും.

ഈ നയം 'തെറ്റ്' എന്ന് സജ്ജമാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്തൃ മാനേജറിൽ നിന്ന് പുതിയ പ്രൊഫൈലുകൾ സൃഷ്‌ടിക്കാൻ Google Chrome അനുവദിക്കില്ല.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBrowserAddPersonEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)