സുരക്ഷിത ബ്രൌസിംഗ് പ്രാപ്തമാക്കുക

Google Chrome-ന്‍റെ 'സുരക്ഷിത ബ്രൗസുചെയ്യൽ' സവിശേഷത പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നു, ഈ ക്രമീകരണം മാറ്റുന്നതിൽ നിന്ന് ഉപയോക്താക്കളെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുകയാണെങ്കിൽ 'സുരക്ഷിത ബ്രൗസുചെയ്യൽ' എല്ലായ്‌പ്പോഴും സജീവമായിരിക്കും.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനരഹിതമാക്കുകയാണെങ്കിൽ 'സുരക്ഷിത ബ്രൗസുചെയ്യൽ' ഒരിക്കലും സജീവമാകില്ല.

നിങ്ങൾ ഈ ക്രമീകരണം പ്രവർത്തനക്ഷമമോ പ്രവർത്തനരഹിതമോ ആക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് Google Chrome-ലെ ''ഫിഷിംഗും ക്ഷുദ്രവെയർ പരിരക്ഷയും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുക'' എന്ന ക്രമീകരണം മാറ്റാനോ റദ്ദാക്കാനോ കഴിയില്ല..

ഈ നയം സജ്ജമാക്കാതെ വിട്ടാൽ, ഇത് പ്രവർത്തനക്ഷമമാകുമെങ്കിലും ഉപയോക്താവിന് അത് മാറ്റാനാവും.

'സുരക്ഷിത ബ്രൗസുചെയ്യലി'നെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് https://developers.google.com/safe-browsing കാണുക.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameSafeBrowsingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)