இயல்புநிலை விசை உருவாக்க அமைப்பு

விசை உருவாக்கத்தைப் பயன்படுத்த இணையதளங்கள் அனுமதிக்கப்படுமா என்பதை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும். விசை உருவாக்கத்தைப் பயன்படுத்துவதை எல்லா இணைய தளங்களுக்கும் அனுமதிக்கலாம் அல்லது எல்லா இணைய தளங்களுக்கும் மறுக்கலாம்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், 'BlockKeygen' பயன்படுத்தப்படும், பயனரால் அதனை மாற்ற முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை விசை உருவாக்க அமைப்பு


 1. விசை உருவாக்கத்தை எல்லா தளங்களும் பயன்படுத்த அனுமதி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. விசை உருவாக்கத்தைப் பயன்படுத்த எந்தத் தளத்தையும் அனுமதிக்க வேண்டாம்
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)