இயல்புநிலை பாப்அப்கள் அமைப்பு

பாப்-அப்களைக் காண்பிக்க வலைத் தளங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. காண்பிக்கப்படும் பாப் அப்கள் எல்லா வலைத்தளங்களுக்கும் அனுமதிக்கப்படும் அல்லது எல்லா வலைத்தளங்களுக்கும் மறுக்கப்படும். இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், 'BlockPopups' பயன்படுத்தப்படும், பயனர் அதை மாற்றலாம்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை பாப்அப்கள் அமைப்பு


 1. பாப்-அப்களைக் காண்பிக்க அனைத்து தளங்களையும் அனுமதி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. பாப்-அப்களைக் காண்பிக்க எந்த தளத்தையும் அனுமதிக்காதே
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)