வட்டு தேக்கக கோப்பகத்தை அமை

தற்காலிகமாகச் சேமிக்கப்பட்ட கோப்புகளை டிஸ்க்கில் சேமிப்பதற்காக Google Chrome பயன்படுத்தும் கோப்பகத்தை உள்ளமைக்கும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைத்தால், '--disk-cache-dir' எனும் கொடியைப் பயனர் குறிப்பிட்டுள்ளாரா இல்லையா என்பதைப் பொருட்படுத்தாமல், வழங்கப்பட்டுள்ள கோப்பகத்தை Google Chrome பயன்படுத்தும். தரவு இழப்பு அல்லது பிற எதிர்பாராத பிழைகளைத் தவிர்க்க, இந்தக் கொள்கையைத் தரவுச் சேமிப்பகச் சாதனத்தின் மூலக் கோப்பகத்திற்கு அல்லது பிற காரணங்களுக்காகப் பயன்படுத்தும் கோப்பகத்திற்கு அமைக்கக்கூடாது, ஏனெனில் கோப்பகத்தின் உள்ளடக்கத்தை Google Chrome நிர்வகிக்கும்.

https://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables எனும் இணைப்பில், பயன்படுத்தக்கூடிய மாறிகளின் பட்டியலைப் பார்க்கவும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், இயல்புநிலை தற்காலிகச் சேமிப்பகம் பயன்படுத்தப்படும், மேலும் பயனரால் '--disk-cache-dir' எனும் கட்டளை வரி கொடி மூலம் இதை மீறிச் செயல்பட முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

வட்டு தேக்கக கோப்பகத்தை அமை

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDiskCacheDir
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)