உள்ளிணைந்த DNS க்ளையன்ட்டைப் பயன்படுத்தவும்

Google Chrome இல் உள்ளிணைந்த DNS க்ளையன்ட் தொடர்பான பயன்பாட்டைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.

இந்தக் கொள்கை சரி என அமைக்கப்பட்டிருந்தால், கிடைக்கும்போது, உள்ளிணைந்த DNS க்ளையன்ட் பயன்படுத்தப்படும்.

இந்தக் கொள்கை தவறு என அமைக்கப்பட்டிருந்தால், உள்ளிணைந்த DNS க்ளையன்ட் ஒருபோதும் பயன்படுத்தப்படாது.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் இருந்தால், chrome://flags ஐத் திருத்துவது அல்லது கட்டளை-வரி கொடியைக் குறிப்பிடுவதன் மூலம் உள்ளிணைந்த DNS க்ளையன்ட் தொடர்பான பயன்பாட்டைப் பயனர்களால் மாற்ற முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBuiltInDnsClientEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)