புத்தகக்குறிப் பட்டியில் பயன்பாடுகளின் குறுக்குவழியைக் காட்டு

புத்தகக்குறிப் பட்டியில் பயன்பாடுகளின் குறுக்குவழியை இயக்குகிறது அல்லது முடக்குகிறது.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படவில்லை எனில், புத்தகக்குறிப் பட்டியின் சூழல் மெனுவில் பயன்பாடுகளின் குறுக்குவழிகளைக் காட்டவோ மறைக்கவோ பயனர் தேர்வுசெய்யலாம்.

இந்தக் கொள்கை உள்ளமைக்கப்பட்டால், பயனரால் இதை மாற்ற முடியாது, மேலும் பயன்பாடுகளின் குறுக்குவழி எப்போதும் காட்டப்படும் அல்லது எப்போதும் மறைவிலிருக்கும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameShowAppsShortcutInBookmarkBar
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)