டைனோசர் ஈஸ்டர் எக் கேமை அனுமதிக்கும்

சாதனம் ஆஃப்லைனில் இருக்கும் போது பயனர்கள் டைனோசர் ஈஸ்டர் எக் கேமை விளையாட அனுமதிக்கும்.

இந்தக் கொள்கை False என அமைக்கப்பட்டால், சாதனம் ஆஃப்லைனில் இருக்கும் போது டைனோசர் ஈஸ்டர் எக் கேமைப் பயனர்களால் விளையாட முடியாது. இந்த அமைப்பு True என அமைக்கப்பட்டால், பயனர்கள் டைனோசர் கேமை விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார்கள். இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாவிட்டால், பதிவுசெய்யப்பட்டுள்ள Chrome OS இல் டைனோசர் ஈஸ்டர் எக் கேமை விளையாடப் பயனர்கள் அனுமதிக்கப்படமாட்டார்கள், ஆனால் பிற சூழ்நிலைகளின் கீழ் அதனை விளையாட அனுமதிக்கப்படுவார்கள்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAllowDinosaurEasterEgg
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)