பாதுகாப்பு உலாவலை இயக்கு

Google Chrome இன் பாதுகாப்பான உலாவல் அம்சத்தை இயக்கி, பயனர்கள் இந்த அமைப்பை மாற்றுவதைத் தடுக்கும்.

இந்த அமைப்பை இயக்கினால், பாதுகாப்பான உலாவல் எப்போதும் இயக்கத்திலேயே இருக்கும்.

இந்த அமைப்பை முடக்கினால், பாதுகாப்பான உலாவல் ஒருபோதும் இயக்கத்தில் இருக்காது.

இந்த அமைப்பை இயக்கினாலோ அல்லது முடக்கினாலோ, Google Chrome இல் "ஃபிஷிங் மற்றும் தீப்பொருள் பாதுகாப்பை இயக்கு" என்பதைப் பயனர்களால் மாற்றவோ அல்லது மீறிச் செயல்படவோ முடியாது.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படவில்லை எனில், இது இயக்கப்படும். ஆனால் பயனரால் அதை மாற்ற முடியும்.

பாதுகாப்பான உலாவல் குறித்த கூடுதல் தகவலுக்கு, https://developers.google.com/safe-browsing எனும் இணைப்பிற்குச் செல்லவும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameSafeBrowsingEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)