இயல்புநிலை JavaScript அமைப்பு

JavaScript ஐ இயக்குவதற்கு வலைத்தளங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கிறது. JavaScript ஐ இயக்குதல் அனைத்து வலைத்தளங்களுக்கும் அனுமதிக்கப்படலாம் அல்லது அனைத்து வலைத்தளங்களுக்கும் நிராகரிக்கப்படலாம். இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டிருந்தால், 'AllowJavaScript' பயன்படுத்தப்படும். மேலும் பயனர் அதை மாற்ற இயலும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை JavaScript அமைப்பு


 1. JavaScript ஐ இயக்குவதற்கு அனைத்து தளங்களையும் அனுமதி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. JavaScript ஐ இயக்குவதற்கு எந்த தளத்தையும் அனுமதிக்க வேண்டாம்
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)