இந்த தளங்களில் அமர்வுக்கு மட்டுமேயான குக்கீகளை அனுமதி

அமர்வுகளுக்கான குக்கீகளை மட்டும் அமைப்பதற்கு அனுமதிக்கப்பட்ட தளங்களைக் குறிப்பிடும் url வடிவங்களின் பட்டியலை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், 'DefaultCookiesSetting' அமைக்கப்பட்டிருந்தால் எல்லா தளங்களுக்கும் ஒட்டுமொத்த இயல்புநிலை மதிப்பு பயன்படுத்தப்படும், அல்லது மாறாக பயனரின் தனிப்பட்ட உள்ளமைவு இருந்தால் அதிலிருந்து பயன்படுத்தப்படும்.

பின்னணியில் Google Chrome இயங்கிக் கொண்டிருந்தால், கடைசி உலாவிச் சாளரம் மூடப்படும் போது அமர்வு மூடப்படாமல் இருக்கலாம், ஆனால் அதற்குப் பதில் உலாவி வெளியேறும் வரை தொடர்ந்து செயல்பாட்டில் இருக்கும் என்பதை மனதில் கொள்ளவும். இந்தச் செயல்பாட்டை உள்ளமைப்பது பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு 'BackgroundModeEnabled' கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

முந்தைய அமர்வுகளில் இருந்து URLகளை மீட்டெடுக்க "RestoreOnStartup" கொள்கை அமைக்கப்பட்டால், இந்தக் கொள்கை மதிக்கப்படாமல் அத்தளங்களில் குக்கீகள் நிரந்தரமாகச் சேமிக்கப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இந்த தளங்களில் அமர்வுக்கு மட்டுமேயான குக்கீகளை அனுமதி

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CookiesSessionOnlyForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)