இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் தேடல் URL

இயல்புநிலைத் தேடலைச் செய்யும் போது பயன்படுத்திய தேடல் இன்ஜினின் URLஐக் குறிப்பிடும். URL இல் '{searchTerms}' சரம் இருக்க வேண்டும், இது வினவல் நேரத்தில் பயனர் தேடும் சொற்களினால் மாற்றப்படும்.

Google இன் தேடல் URL ஆனது பின்வருமாறு குறிப்பிடப்படலாம்: '{google:baseURL}search?q={searchTerms}&{google:RLZ}{google:originalQueryForSuggestion}{google:assistedQueryStats}{google:searchFieldtrialParameter}{google:searchClient}{google:sourceId}{google:instantExtendedEnabledParameter}ie={inputEncoding}'.

'DefaultSearchProviderEnabled' கொள்கை இயக்கப்பட்டிருந்தால், இந்த விருப்பம் கண்டிப்பாக அமைக்கப்பட வேண்டும், மேலும் இந்தச் சூழலில் மட்டும் பயன்படுத்தப்படும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை தேடல் வழங்குநர் தேடல் URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSearchURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)