இயல்புநிலை குக்கீகள் அமைப்பு

இணையதளங்கள் அகத் தரவை அமைக்க அனுமதிக்கப்படுமா என்பதை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும். அகத் தரவை அமைத்தல் அனைத்து இணையதளங்களுக்கும் அனுமதிக்கப்படலாம் அல்லது அனைத்து இணையதளங்களுக்கும் மறுக்கப்படலாம்.

இந்தக் கொள்கையில் 'அமர்வு நிகழும் போது குக்கீகளை வைத்திரு' என அமைக்கப்பட்டால், அமர்வு முடிவடையும் போது குக்கீகள் அழிக்கப்படும். Google Chrome பின்னணி பயன்முறையில்' இயங்கினால், கடைசி சாளரம் மூடப்படும் போது அமர்வு நிறைவடையாமல் இருக்கலாம் என்பதை மனதில் கொள்ளவும். இந்தச் செயல்பாட்டை உள்ளமைப்பது பற்றிய மேலும் தகவலுக்கு 'BackgroundModeEnabled' கொள்கையைப் பார்க்கவும்.

இந்தக் கொள்கை அமைக்கப்படாமல் விடப்பட்டால், 'AllowCookies' பயன்படுத்தப்படும், பயனரால் அதனை மாற்ற முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை குக்கீகள் அமைப்பு


 1. எல்லா தளங்களும் அகத் தரவை அமைக்க அனுமதிக்கவும்
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. அக தரவை அமைப்பதற்கு, எந்த தளத்தையும் அனுமதிக்க வேண்டாம்
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. அமர்வு காலத்திற்கான குக்கீகளை வைத்திரு
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultCookiesSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value4


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)