இயல்புநிலை புவிஇருப்பிட அமைப்பு

பயனர்களின் இருப்பிடத்தை தடமறிய, வலைத்தளங்கள் அனுமதிக்கப்படுகின்றனவா என்பதை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கின்றன. பயனர்களின் இருப்பிடத்தைத் தடமறிவது இயல்புநிலையால் அனுமதிக்கப்படலாம், இயல்புநிலையால் மறுக்கப்படலாம் அல்லது வலைத்தளம் கோரும் இருப்பிடத்தை ஒவ்வொரு முறையும் பயனரிடம் கேட்கப்படலாம். இந்தக் கொள்கையை அமைக்காமல் விட்டால், 'AskGeolocation' பயன்படுத்தப்படும், பயனர் அதை மாற்ற முடியும்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை புவிஇருப்பிட அமைப்பு


 1. பயனரின் நிஜ இருப்பிடத்தை தடமறிவதற்கு தளங்களை அனுமதி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. பயனரின் நிஜமான இருப்பிடத்தைத் தடமறிய எந்த தளத்தையும் அனுமதிக்காதே
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. ஒரு தளம் பயனரின் நிஜ இருப்பிடத்தை பின்தொடர விரும்பும்போதெல்லாம் கேட்கவும்
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultGeolocationSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)