இயல்புநிலை Flash அமைப்பு

Flash செருகுநிரலைத் தானாக இயக்க, இணையதளங்களை அனுமதிக்கலாமா அல்லது வேண்டாமா என்பதை அமைக்க உங்களை அனுமதிக்கும். Flash செருகுநிரலைத் தானாக இயக்குவது எல்லா இணையதளங்களுக்கும் அனுமதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் அல்லது நிராகரிக்கப்பட்டிருக்கலாம்.

கிளிக் செய்து இயக்குவது, Flash செருகுநிரலை இயக்க அனுமதிக்கும். ஆனால் அதன் செயல்பாட்டைத் துவக்க, பிளேஸ்ஹோல்டரின் மேல் பயனர் கிளிக் செய்ய வேண்டும்.

இந்தக் கொள்கையை அமைக்கவில்லை எனில், இந்த அமைப்பைப் பயனரே மாற்றிக்கொள்ளலாம்.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

இயல்புநிலை Flash அமைப்பு


 1. Flash செருகுநிரலைத் தானாக இயக்க, எல்லாத் தளங்களையும் அனுமதி
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. Flash செருகுநிரலைத் தடு
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. இயக்க கிளிக் செய்க
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPluginsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)