ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೀ ರಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಕೀ ರಚನೆಯನ್ನು ಬಳಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಕೀ ರಚನೆ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, 'BlockKeygen' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಕೀ ರಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್


 1. ಕೀ ರಚನೆ ಬಳಸಲು ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿಸಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. ಕೀ ರಚನೆ ಬಳಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ಅನುಮತಿಸಬೇಡಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultKeygenSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)