ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಪ್ಅಪ್‌ಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪಾಪ್ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ಎಲ್ಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟಲ್ಲಿ, 'BlockPopups' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಬದಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಪಾಪ್ಅಪ್‌ಗಳ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್


 1. ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಎಲ್ಲಾ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್‌ ಅನ್ನು ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)