ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ URL ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ

ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಮೂಲಕ ಸಲ್ಲಿಸುವ URL ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಜ್‌ಗೊಳಿಸಿ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರೂಪಿಸುವ 'ChromeFrameRendererSettings' ನೀತಿಯಿಂದ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳಿಗೆ https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಯಾವಾಗಲೂ ಹೋಸ್ಟ್ ಬ್ರೌಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಈ ಮುಂದಿನ URL ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInHostList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)