ಗರಿಷ್ಟ SSL ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

ಎಚ್ಚರಿಕೆ: ಗರಿಷ್ಟ TLS ಆವೃತ್ತಿ ನೀತಿಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ Google Chrome ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಆವೃತ್ತಿ 66 (ಫ್ರೆಬ್ರುವರಿ 2018 ರ ಒಳಗೆ) ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ Google Chrome ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡಲಾದ ಗರಿಷ್ಟ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ.

ಇಲ್ಲವಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಈ ಮುಂದಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಸಬಹುದು: "tls1.2" ಅಥವಾ "tls1.3". ಒಮ್ಮೆ ಹೊಂದಿಸಿದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾದ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ SSL/TLS ಆವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು Google Chrome ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ. ಗುರುತಿಸಲಾಗದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: Microsoft Windows XP SP2 ಅಥವಾ ನಂತರದ್ದು

ಗರಿಷ್ಟ SSL ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ


 1. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2
 2. TLS 1.3
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMax
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)