ಡಿಫಾಲ್ಟ್ JavaScript ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

JavaScript ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. JavaScript ಅನ್ನು ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೂ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, 'AllowJavaScript' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ JavaScript ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್


 1. JavaScript ಚಾಲನೆ ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. JavaScript ಚಲಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ಅನುಮತಿಸಬೇಡ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)