ಪರಿಕರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮುಖಪುಟ ಬಟನ್‌ ಅನ್ನು ತೋರಿಸು

Google Chrome ನ ಪರಿಕರಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ತೋರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, Google Chrome ರಲ್ಲಿ ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆದಾರರು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಹೋಮ್ ಬಟನ್ ಅನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameShowHomeButton
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)