ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆಡಿಯೊ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ URL ಗಳು

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿನ ನಮೂನೆಗಳನ್ನು ವಿನಂತಿಸಿರುವ URL ನ ಭದ್ರತೆ ಲಾಗಿನ್‌ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಆಡಿಯೋ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗಮನಿಸಿ: ಆವೃತ್ತಿ 45 ರವರೆಗೆ, ಈ ನೀತಿಯು ಕೇವಲ ಕಿಯೋಸ್ಕ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಆಡಿಯೊ ಸೆರೆಹಿಡಿಯುವಿಕೆ ಸಾಧನಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪೂರೈಸುವಂತಹ URL ಗಳು

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AudioCaptureAllowedUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)