ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಶ್ನೆ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಛಿದ್ರ ಸೂಚಕದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್‌ಗಳನ್ನು ಸಲಹೆ ಮಾಡಲಾದ ಹುಡುಕಾಟ URL ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಸಲಹೆಯು ಹುಡುಕಾಟ ಪದಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಮೂಲಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹುಡುಕಾಟ URL ಗೆ ಹೊರತಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ನೀತಿ ಐಚ್ಛಿಕವಾಗಿದೆ. ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಪದ ಸ್ಥಳಾಂತರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

'DefaultSearchProviderEnabled' ನೀತಿ ಸಕ್ರಿಯಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಹುಡುಕಾಟ ಒದಗಿಸುವಿಕೆಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಪದ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಪ್ಯಾರಾಮೀಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSearchTermsReplacementKey
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)