ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸು

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು Google Chrome ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಬುಕ್‌ಮಾರ್ಕ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೋಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ರಿಯ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಬಳಕೆದಾರರು ಇದನ್ನು Google Chrome ನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಅಥವಾ ಅತಿಕ್ರಮಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಈ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಬೇಕೆ ಅಥವಾ ಬೇಡವೆ ಎಂದು ಬಳಕೆದಾರರು ನಿರ್ಧರಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\Recommended
Value NameBookmarkBarEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)