ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶದ ಹೋಸ್ಟ್ ಮೂಲಕ ಅವಲಂಬಿತ ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ರಿಮೋಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಲಂಬಿತ ಸರ್ವರ್‌ಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕ ಲಭ್ಯವಿರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ರಿಮೋಟ್ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳು ಈ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಲಂಬಿತ ಸರ್ವರ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು (ಉದಾ, ಫೈರ್‌ವಾಲ್ ನಿರ್ಬಂಧನೆಗಳ ಕಾರಣ).

RemoteAccessHostFirewallTraversal ನೀತಿಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ, ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಗಮನದಲ್ಲಿರಲಿ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೇ ಬಿಟ್ಟರೆ, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostAllowRelayedConnection
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)