ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಟೋಕನ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ URL

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಸಮ್ಮತಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ, ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ಲೈಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಟೋಕನ್‌ಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯೀಕರಿಸಲು ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್ ಈ URL ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ. RemoteAccessHostTokenUrl ಮೂಲಕ ಸಂಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.

ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವನ್ನು ಸರ್ವರ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಕ್ಲೈಂಟ್ ಪ್ರಮಾಣೀಕರಣ ಟೋಕನ್ ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಕ್ಕಾಗಿ URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameRemoteAccessHostTokenValidationUrl
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)