ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮುಂದಿನ URL ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು Google Chrome Frame ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Google Chrome Frame ದಿಂದ ಯಾವಾಗಲೂ ರೆಂಡರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ URL ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಮಾಡಿ.

ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ರೆಂಡರರ್ ಅನ್ನು 'ChromeFrameRendererSettings' ನೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿರುವಂತೆ ಎಲ್ಲ ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೂ ಬಳಸಲಾಗುವುದು.

ಉದಾಹರಣೆಯ ಪ್ಯಾಟರ್ನ್‌ಗಳಿಗಾಗಿ https://www.chromium.org/developers/how-tos/chrome-frame-getting-started ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಮುಂದಿನ URL ಪ್ರಕಾರಗಳನ್ನು Google Chrome Frame ರಲ್ಲಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RenderInChromeFrameList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)