ಮುದ್ರಣ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ

ಮುದ್ರಣ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಮುದ್ರಣ ಸಂವಾದವನ್ನು ತೋರಿಸಿ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಬಳಕೆದಾರರು ಪುಟವನ್ನು ಮುದ್ರಿಸಲು ವಿನಂತಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್-ನಿರ್ಮಿತ ಮುದ್ರಣ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಂ ಮುದ್ರಣ ಸಂವಾದವನ್ನು Google Chrome ತೆರೆಯುತ್ತದೆ.

ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಿಲ್ಲದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ತಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿದ್ದರೆ, ಮುದ್ರಣ ಆದೇಶಗಳು ಮುದ್ರಮ ಪೂರ್ವವೀಕ್ಷಣೆ ಪರದೆಯನ್ನು ಟ್ರಿಗ್ಗರ್ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDisablePrintPreview
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)