ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್

ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ವೆಬ್‌ಸೈಟ್‌ಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆಯೆ ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ಅನುಮತಿಸಬಹುದು, ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕೆಂದಾಗಲೆಲ್ಲ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಕೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ನೀತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸದೆಯೆ ಬಿಟ್ಟರೆ, 'AskNotifications' ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಳಕೆದಾರರು ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್


 1. ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಸೈಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅನುಮತಿ ನೀಡು
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. ಯಾವುದೇ ಸೈಟ್‌ ಪಾಪ್-ಅಪ್‌ಗಳನ್ನು ತೋರಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಬೇಡ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಡೆಸ್ಕ್‌ಟಾಪ್ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಿ
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)