ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ

ತಪ್ಪು ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕದಲ್ಲಿ 'ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸು' ಬಟನ್ ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಸರಿ ಎಂದು ಹೊಂದಿಸಿದಾಗ ಅಥವಾ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಶನ್ ಮಾಡದಿದ್ದಾಗ, ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಾಹಕದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಬಹುದು.

Supported on: SUPPORTED_WIN7
Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameTaskManagerEndProcessEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)