ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ

ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಹೋಸ್ಟ್ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಬದಲಿಸದಂತೆ ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದಲ್ಲಿ, ನಂತರ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿದ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾಗಿದೆ.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ಹೊಂದಿಸದಿದ್ದರೆ, ನಂತರ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳು ಯಾವುದೇ ಖಾತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಈ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್‌ RemoteAccessHostClientDomain ಅನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮಿಸುತ್ತದೆ.

RemoteAccessHostDomain ಸಹ ನೋಡಿ.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ರಿಮೋಟ್ ಪ್ರವೇಶ ಹೋಸ್ಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಡೊಮೇನ್ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಕಾನ್ಫಿಗರ್ ಮಾಡಿ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\RemoteAccessHostDomainList
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)