Διευθύνσεις URL που θα έχουν πρόσβαση στις συσκευές καταγραφής ήχου χωρίς ερώτηση

Τα μοτίβα σε αυτήν τη λίστα θα αντιστοιχιστούν με την προέλευση ασφαλείας
του URL που στέλνει το αίτημα. Αν εντοπιστεί αντιστοίχιση, θα παραχωρείται
πρόσβαση στις συσκευές καταγραφής ήχου χωρίς ερώτηση.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μέχρι την έκδοση 45 αυτή η πολιτική υποστηριζόταν μόνο στη λειτουργία Kiosk.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Διευθύνσεις URL που θα έχουν πρόσβαση στις συσκευές καταγραφής ήχου χωρίς ερώτηση

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AudioCaptureAllowedUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)