Λίστα εναλλακτικών διευθύνσεων URL για τον προεπιλεγμένο πάροχο αναζήτησης

Καθορίζει μια λίστα εναλλακτικών διευθύνσεων URL που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εξαγωγή όρων αναζήτησης από τη μηχανή αναζήτησης. Οι διευθύνσεις URL πρέπει να περιλαμβάνουν τη συμβολοσειρά '{searchTerms}', η οποία θα χρησιμοποιηθεί για να εξαχθούν οι όροι αναζήτησης

Αυτή η πολιτική είναι προαιρετική. Αν δεν οριστεί, δεν θα χρησιμοποιηθούν εναλλακτικές διευθύνσεις URL για την εξαγωγή όρων αναζήτησης.

Αυτή η πολιτική τηρείται μόνο αν είναι ενεργοποιημένη η πολιτική "DefaultSearchProviderEnabled".

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Λίστα εναλλακτικών διευθύνσεων URL για τον προεπιλεγμένο πάροχο αναζήτησης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)