Είναι ενεργοποιημένη η ελάχιστη έκδοση SSL

Προειδοποίηση: Η υποστήριξη SSLv3 θα καταργηθεί εντελώς από το Google Chrome μετά την έκδοση 43 (περίπου τον Ιούλιο του 2015) και αυτή η πολιτική θα καταργηθεί ταυτόχρονα.

Αν αυτή η πολιτική δεν διαμορφωθεί, το Google Chrome θα χρησιμοποιεί μια προεπιλεγμένη ελάχιστη έκδοση, η οποία είναι η SSLv3 στο Google Chrome 39 και η TLS 1.0 σε μεταγενέστερες εκδόσεις.

Διαφορετικά μπορεί να οριστεί σε μία από τις εξής τιμές: "sslv3", "tls1", "tls1.1" ή "tls1.2". Όταν οριστεί, το Google Chrome δεν θα χρησιμοποιεί τις εκδόσεις SSL/TLS λιγότερο από την καθορισμένη έκδοση. Τυχόν μη αναγνωρισμένη τιμή θα παραβλεφθεί.

Έχετε υπόψη ότι παρά τον αριθμό, η έκδοση "sslv3" είναι προγενέστερη της έκδοσης "tls1".

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Είναι ενεργοποιημένη η ελάχιστη έκδοση SSL


 1. TLS 1.0
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1
 2. TLS 1.1
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.1
 3. TLS 1.2
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameSSLVersionMin
  Value TypeREG_SZ
  Valuetls1.2


chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)