Εάν θα επιτρέπονται τα πιστοποιητικά που εκδίδονται από τοπικά σημεία αγκύρωσης εμπιστοσύνης από τα οποία λείπει η επέκταση subjectAlternativeName

Όταν αυτή η ρύθμιση είναι ενεργοποιημένη, το Google Chrome θα χρησιμοποιεί την παράμετρο commonName ενός πιστοποιητικού διακομιστή ώστε να αντιστοιχεί στο όνομα ενός κεντρικού υπολογιστή εάν λείπει η επέκταση subjectAlternativeName από το πιστοποιητικό, εφόσον επικυρώνει επιτυχώς και δημιουργεί αλυσίδες σε τοπικά εγκατεστημένα πιστοποιητικά CA.

Λάβετε υπόψη ότι κάτι τέτοιο δεν συνιστάται, καθώς ενδέχεται να επιτρέψει την παράκαμψη της επέκτασης nameConstraints που περιορίζει τα ονόματα κεντρικού υπολογιστή για τα οποία μπορεί να εξουσιοδοτηθεί ένα δεδομένο πιστοποιητικό.

Εάν αυτή η πολιτική δεν έχει οριστεί ή έχει οριστεί ως μη αληθής, τα πιστοποιητικά διακομιστή που δεν διαθέτουν την επέκταση subjectAlternativeName και περιέχουν όνομα DNS ή διεύθυνση IP δεν θα θεωρούνται αξιόπιστα.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnableCommonNameFallbackForLocalAnchors
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)