Παράμετρος που παρέχει τη λειτουργία αναζήτησης βάσει εικόνας για τον προεπιλεγμένο πάροχο αναζήτησης

Προσδιορίζει τη διεύθυνση URL της μηχανής αναζήτησης που χρησιμοποιείται για την παροχή αναζήτησης εικόνας. Τα αιτήματα αναζήτησης θα αποστέλλονται χρησιμοποιώντας τη μέθοδο GET. Εάν έχει οριστεί η πολιτική DefaultSearchProviderImageURLPostParams, τα αιτήματα αναζήτησης εικόνας θα χρησιμοποιούν εναλλακτικά τη μέθοδο POST.

Αυτή η πολιτική είναι προαιρετική. Εάν δεν οριστεί, δεν θα χρησιμοποιείται αναζήτηση εικόνας.

Αυτή η πολιτική εφαρμόζεται μόνο εάν έχει ενεργοποιηθεί η πολιτική "DefaultSearchProviderEnabled".

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Παράμετρος που παρέχει τη λειτουργία αναζήτησης βάσει εικόνας για τον προεπιλεγμένο πάροχο αναζήτησης

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderImageURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)