Ενεργοποίηση καταργημένων λειτουργιών πλατφόρμας ιστού για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Προσδιορίστε μια λίστα καταργημένων λειτουργιών πλατφόρμας ιστού που θα ενεργοποιηθούν ξανά προσωρινά.

Αυτή η πολιτική δίνει στους διαχειριστές τη δυνατότητα να ενεργοποιήσουν ξανά καταργημένες λειτουργίες πλατφόρμας ιστού για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Οι λειτουργίες προσδιορίζονται από μια ετικέτα συμβολοσειράς και εκείνες που αντιστοιχούν στις ετικέτες οι οποίες περιλαμβάνονται στη λίστα που καθορίζεται από αυτήν την πολιτική θα ενεργοποιηθούν ξανά.

Αν αυτή η πολιτική δεν οριστεί ή η λίστα είναι κενή ή δεν αντιστοιχεί σε κάποια από τις υποστηριζόμενες ετικέτες συμβολοσειρών, όλες οι καταργημένες λειτουργίες πλατφόρμας ιστού θα παραμείνουν απενεργοποιημένες.

Παρόλο που η ίδια η πολιτική υποστηρίζεται στις παραπάνω πλατφόρμες, η λειτουργία που ενεργοποιεί μπορεί να είναι διαθέσιμη σε λιγότερες πλατφόρμες. Δεν είναι δυνατή η εκ νέου ενεργοποίηση όλων των καταργημένων λειτουργιών πλατφόρμας ιστού. Μόνο εκείνες που αναφέρονται ρητά παρακάτω μπορούν να ενεργοποιηθούν για περιορισμένο χρονικό διάστημα, το οποίο διαφέρει ανά λειτουργία. Η γενική μορφή της ετικέτας συμβολοσειράς θα είναι [DeprecatedFeatureName]_EffectiveUntil[yyyymmdd]. Για λόγους αναφοράς, μπορείτε να βρείτε την αιτία για τις αλλαγές της λειτουργίας πλατφόρμας ιστού στη διεύθυνση https://bit.ly/blinkintents.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Ενεργοποίηση καταργημένων λειτουργιών πλατφόρμας ιστού για περιορισμένο χρονικό διάστημα

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\EnableDeprecatedWebPlatformFeatures
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)