Απενεργοποίηση επιβολής Διαφάνειας πιστοποιητικών για μια λίστα με URL

Απενεργοποιεί την επιβολή απαιτήσεων Διαφάνειας πιστοποιητικών στα αναφερόμενα URL.

Αυτή η πολιτική επιτρέπει τη μη αποκάλυψη των πιστοποιητικών μέσω της Διαφάνειας πιστοποιητικών για τα ονόματα κεντρικών υπολογιστών στα καθορισμένα URL. Αυτό επιτρέπει τη συνέχιση της χρήσης των πιστοποιητικών που διαφορετικά θα ήταν μη αξιόπιστα επειδή δεν έχουν αποκαλυφθεί δημοσίως με τον κατάλληλο τρόπο, αλλά καθιστά πιο δύσκολο τον εντοπισμό πιστοποιητικών ακατάλληλης έκδοσης για τους εν λόγω κεντρικούς υπολογιστές.

Ένα μοτίβο URL διαμορφώνεται σύμφωνα με το https://www.chromium.org/administrators/url-blacklist-filter-format. Ωστόσο, επειδή τα πιστοποιητικά ισχύουν για ένα δεδομένο όνομα κεντρικού υπολογιστή ανεξαρτήτως σχήματος, θύρας ή διαδρομής, λαμβάνεται υπόψη μόνο το τμήμα του ονόματος κεντρικού υπολογιστή του URL. Οι κεντρικοί υπολογιστές με χαρακτήρες μπαλαντέρ δεν υποστηρίζονται.

Εάν αυτή η πολιτική δεν οριστεί, οποιοδήποτε πιστοποιητικό για το οποίο απαιτείται αποκάλυψη μέσω της Διαφάνειας πιστοποιητικών θα θεωρείται μη αξιόπιστο, εάν δεν αποκαλυφθεί σύμφωνα με την πολιτική Διαφάνειας πιστοποιητικών.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Απενεργοποίηση επιβολής Διαφάνειας πιστοποιητικών για μια λίστα με URL

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\CertificateTransparencyEnforcementDisabledForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)