Προεπιλεγμένοι κανόνες επιλογές εκτυπωτή

Αντικαθιστά τους προεπιλεγμένους κανόνες για την επιλογή εκτυπωτή στο Google Chrome.

Αυτή η πολιτική προσδιορίζει τους κανόνες για την επιλογή του προεπιλεγμένου εκτυπωτή στο Google Chrome η οποία πραγματοποιείται την πρώτη φορά που χρησιμοποιείται η λειτουργία εκτύπωσης με ένα προφίλ.

Μετά τον ορισμό αυτής της πολιτικής, το Google Chrome θα προσπαθήσει να βρει έναν εκτυπωτή που πληροί όλα τα καθορισμένα χαρακτηριστικά και να τον επιλέξει ως τον προεπιλεγμένο εκτυπωτή. Θα επιλεχθεί ο πρώτος εκτυπωτής που πληροί τις προϋποθέσεις της πολιτικής. Εάν βρεθούν πολλοί εκτυπωτές, τότε είναι δυνατή η επιλογή οποιουδήποτε εκτυπωτή, ανάλογα με τη σειρά που εντοπίστηκαν.

Εάν η πολιτική δεν οριστεί ή δεν βρεθεί εκτυπωτής πριν τη λήξη του χρονικού ορίου, τότε ορίζεται ως προεπιλεγμένος εκτυπωτής ο ενσωματωμένος εκτυπωτής PDF ή δεν επιλέγεται εκτυπωτής, στην περίπτωση που δεν υπάρχει διαθέσιμος εκτυπωτής PDF.

Η τιμή αναλύεται ως αντικείμενο JSON και συμμορφώνεται στο παρακάτω σχήμα:
{
"type": "object",
"properties": {
"kind": {
"description": "Whether to limit the search of the matching printer to a specific set of printers.",
"type": {
"enum": [ "local", "cloud" ]
}
},
"idPattern": {
"description": "Regular expression to match printer id.",
"type": "string"
},
"namePattern": {
"description": "Regular expression to match printer display name.",
"type": "string"
}
}
}

Οι εκτυπωτές που συνδέονται στο Google Cloud Print θεωρούνται "cloud" και οι υπόλοιποι εκτυπωτές ταξινομούνται ως "local".
Η παράλειψη ενός πεδίου σημαίνει ότι όλες οι τιμές είναι αποδεκτές. Για παράδειγμα, ο μη προσδιορισμός της συνδεσιμότητας θα επιτρέψει στην Προεπισκόπηση εκτύπωσης να αναζητήσει όλους τους τύπους εκτυπωτών, τοπικούς ή στο cloud.
Τα μοτίβα των κανονικών παραστάσεων πρέπει να ακολουθούν τη σύνταξη JavaScript RegExp και τα αποτελέσματα κάνουν διάκριση πεζών-κεφαλαίων.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Προεπιλεγμένοι κανόνες επιλογές εκτυπωτή

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultPrinterSelection
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)