Αυτόματη επιλογή πιστοποιητικών πελατών για αυτούς τους ιστότοπους

Σας επιτρέπει να καθορίσετε μια λίστα με μοτίβα διευθύνσεων url που προσδιορίζουν ιστότοπους για τους οποίους το Google Chrome θα πρέπει να επιλέξει αυτόματα ένα πιστοποιητικό πελάτη, σε περίπτωση που ο ιστότοπος ζητήσει κάποιο πιστοποιητικό.

Η τιμή θα πρέπει να είναι μια σειρά λεξικών JSON σε μορφή συμβολοσειράς. Κάθε λεξικό θα πρέπει να έχει τη μορφή { "pattern": "$URL_PATTERN", "filter" : $FILTER }, όπου $URL_PATTERN είναι ένα μοτίβο ρύθμισης περιεχομένου. Το $FILTER περιορίζει τα πιστοποιητικά πελάτη από τα οποία θα επιλέξει αυτόματα το πρόγραμμα περιήγησης. Ανεξάρτητα από το φίλτρο, θα επιλέγονται μόνο πιστοποιητικά που αντιστοιχούν στο αίτημα πιστοποιητικού του διακομιστή. Εάν το $FILTER έχει τη μορφή { "ISSUER": { "CN": "$ISSUER_CN" } }, επιλέγονται επιπλέον μόνο πιστοποιητικά πελάτη τα οποία εκδίδονται από ένα πιστοποιητικό με CommonName $ISSUER_CN. Εάν το $FILTER είναι το κενό λεξικό {}, η επιλογή πιστοποιητικών πελάτη δεν περιορίζεται περαιτέρω.

Εάν δεν οριστεί η πολιτική, δεν θα πραγματοποιείται αυτόματη επιλογή για κανέναν ιστότοπο.

Υποστηρίζεται σε: SUPPORTED_WIN7

Αυτόματη επιλογή πιστοποιητικών πελατών για αυτούς τους ιστότοπους

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\AutoSelectCertificateForUrls
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Πρότυπα διαχείρισης (Υπολογιστές)

Πρότυπα διαχείρισης (Χρήστες)