ડિફોલ્ટ JavaScript સેટિંગ

વેબસાઇટ્સને JavaScript ચલાવવાની મંજૂરી આપવી કે નહીં તે સેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. JavaScript ચલાવવું તમામ વેબસાઇટ્સ માટે મંજૂર કરી શકાય છે અથવા તમામ વેબસાઇટ્સ માટે નકારાય છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડી હોય, તો 'AllowJavaScript' નો ઉપયોગ થશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલવામાં સક્ષમ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ JavaScript સેટિંગ


 1. બધી સાઇટ્સને JavaScript ચલાવવા દો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. કોઈ પણ સાઇટને JavaScript ચલાવવાની મંજૂરી આપશો નહીં
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultJavaScriptSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)