ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતાURL સૂચવે છે

શોધ સૂચનો પ્રદાન કરવા માટે વપરાયેલા શોધ એન્જિનના URL નો ઉલ્લેખ કરે છે. URL માં '{searchTerms}' સ્ટ્રિંગ શામેલ હોવી જોઈએ કે જેને વપરાશકર્તા દ્વારા શોધવામાં આવી રહેલા શબ્દોથી બદલવામાં આવશે.

આ નીતિ વૈકલ્પિક છે. જો સેટ કરેલી નથી, તો કોઈ સૂચવેલ URL નો ઉપયોગ થશે નહીં.

આ નીતિ તો જ લાગુ થાય છે, જો 'DefaultSearchProviderEnabled' ની સક્ષમ કરેલી છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફૉલ્ટ શોધ પ્રદાતાURL સૂચવે છે

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDefaultSearchProviderSuggestURL
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)