ડિફોલ્ટ પૉપઅપ્સ સેટિંગ

વેબસાઇટ્સને પોપ-અપ્સ બતાવવાની મંજૂરી આપવી કે નહીં તે સેટ કરવાની તમને મંજૂરી આપે છે. પોપ-અપ્સ બતાવવું અથવા તો તમામ વેબસાઇટ્સ માટે મંજૂર કરી શકાય છે અથવા તો તમામ વેબસાઇટ માટે નકારી શકાય છે.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો 'BlockPopups' નો ઉપયોગ કરવામાં આવશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલી શકશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ પૉપઅપ્સ સેટિંગ


 1. બધી સાઇટ્સને પૉપ-અપ્સ બતાવવાની મંજૂરી આપો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. કોઈ પણ સાઇટને પોપઅપ્સ ડેસ્કટૉપ સૂચનાઓ બતાવવાની મંજૂરી આપશો નહીં
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultPopupsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)