ડાઉનલોડ નિર્દેશિકા સેટ કરો

તે નિર્દેશિકાને ગોઠવે છે કે જેનો ઉપયોગ Google Chrome, ફાઇલો ડાઉનલોડ કરવા માટે કરશે.

જો તમે આ નીતિ સેટ કરો છો, તો Google Chrome, પ્રદાન કરેલ નિર્દેશિકાનો ઉપયોગ કરશે, પછી ભલે વપરાશકર્તાએ કોઈ ઉલ્લેખિત કરી હોય અથવા દર વખતે ડાઉનલોડ સ્થાન માટે સંકેત આપવા માટે ધ્વજ સક્ષમ કર્યો હોય.

ઉપયોગમાં લઈ શકાય તેવા ચલોની સૂચિ માટે http://www.chromium.org/administrators/policy-list-3/user-data-directory-variables જુઓ.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વગર છોડેલી હોય, તો ડિફોલ્ટ ડાઉનલોડ નિર્દેશિકાનો ઉપયોગ થશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલવામાં સમર્થ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડાઉનલોડ નિર્દેશિકા સેટ કરો

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameDownloadDirectory
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)