ડિફોલ્ટ શોધ પ્રદાતા માટે વૈકલ્પિક URL ની સૂચિ

વૈકલ્પિક URL ની એક સૂચિ ઉલ્લેખિત કરે છે કે જેનો ઉપયોગ શોધ એન્જિનમાંથી શોધ શબ્દો કાઢવા માટે કરી શકાય છે. URL માં સ્ટ્રિંગ '{searchTerms}' હોવી જોઈએ, જેનો ઉપયોગ શોધ શબ્દો કાઢવા માટે થશે.

આ નીતિ વૈકલ્પિક છે. જો સેટ ન હોય, તો શોધ શબ્દો કાઢવા માટે કોઈ વૈકલ્પિક url નો ઉપયોગ થશે નહીં.

આ નીતિ ફક્ત ત્યારે જ ધ્યાનમાં લેવાય છે જયારે 'DefaultSearchProviderEnabled' નીતિ સક્ષમ હોય.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ શોધ પ્રદાતા માટે વૈકલ્પિક URL ની સૂચિ

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome\DefaultSearchProviderAlternateURLs
Value Name{number}
Value TypeREG_SZ
Default Value

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)