જ્યારે Google Chrome બંધ હોય ત્યારે પૃષ્ઠભૂમિ એપ્લિકેશંસમાં ચલાવવાનું ચાલુ રાખો

OS લોગિન પર અને જ્યારે છેલ્લી બ્રાઉઝર વિંડો બંધ કરવામાં આવે ત્યારે Google Chrome પ્રક્રિયાનો પ્રારંભ થાય છે કે નહીં તે નિર્ધારિત કરે છે અને કોઈપણ સત્ર કુકીઝ સહિત, વર્તમાન બ્રાઉઝિંગ સત્રને સક્રિય રહેવાની મંજૂરી આપે છે. પૃષ્ઠભૂમિ પ્રક્રિયા સિસ્ટમ ટ્રે માં એક આયકન પ્રદર્શિત કરે છે અને તે હંમેશાં ત્યાંથી બંધ કરી શકાય છે.

જો આ નીતિ True પર સેટ કરવામાં આવી હોય, તો પૃષ્ઠભૂમિ મોડ સક્ષમ કરવામાં આવે છે અને તેને બ્રાઉઝર સેટિંગ્સમાં વપરાશકર્તા દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાતો નથી.

જો આ નીતિ False પર સેટ કરવામાં આવી હોય, તો પૃષ્ઠભૂમિ મોડ અક્ષમ કરવામાં આવે છે અને તેને બ્રાઉઝર સેટિંગ્સમાં વપરાશકર્તા દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાતો નથી.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડવામાં આવી હોય, તો પૃષ્ઠભૂમિ મોડને શરૂઆતમાં અક્ષમ કરવામાં આવે છે અને તેને બ્રાઉઝર સેટિંગ્સમાં વપરાશકર્તા દ્વારા નિયંત્રિત કરી શકાય છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameBackgroundModeEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)