ડિફોલ્ટ સૂચના સેટિંગ

વેબસાઇટ્સને ડેસ્કટૉપ સૂચનાઓ પ્રદર્શિત કરવાની પરવાનગી આપવી કે નહીં તે સેટ કરવાની મંજૂરી આપે છે. ડિફૉલ્ટ તરીકે ડેસ્કટૉપ સૂચનાઓ પ્રદર્શિત કરવાની મંજૂરી આપી શકાય છે, ડિફૉલ્ટ તરીકે નકારી શકાય છે અથવા વેબસાઇટ ડેસ્કટૉપ સૂચનાઓ બતાવવા માંગે છે ત્યારે દરવખતે વપરાશકર્તાને પૂછી શકાય છે.

જો આ નીતિ સેટ કર્યા વિના છોડેલી હોય, તો 'AskNotifications' નો ઉપયોગ થશે અને વપરાશકર્તા તેને બદલવા માટે સક્ષમ હશે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

ડિફોલ્ટ સૂચના સેટિંગ


 1. સાઇટ્સને ડેસ્કટૉપ સૂચનાઓ બતાવવાની મંજૂરી આપો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value1
 2. કોઈ પણ સાઇટને ડેસ્કટૉપ સૂચનાઓ બતાવવાની મંજૂરી આપશો નહીં
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value2
 3. ડેસ્કટૉપ સૂચનાઓ બતાવવા માંગતી સાઇટને દર વખતે પૂછો
  Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
  Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
  Value NameDefaultNotificationsSetting
  Value TypeREG_DWORD
  Value3


chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)