અધિકૃતતાની જરૂર હોય તેવા પ્લગઇન્સને હંમેશા ચલાવે છે

જો તમે આ સેટિંગ સક્ષમ કરો છો, તો જૂના ન થયા હોય તેવા પ્લગઇન હંમેશાં ચાલશે નહીં.

જો આ સેટિંગ અક્ષમ કરેલ હોય અથવા સેટ ન હોય, તો તો અધિકૃતતાની જરૂર હોય તેવા પ્લગઇન ચલાવવા માટે વપરાશકર્તાની મંજૂરી લેવાશે. આ પ્લગઇન તે છે જે સુરક્ષા સાથે બાંધછોડ કરી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlwaysAuthorizePlugins
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)