વૈકલ્પિક ભૂલ પૃષ્ઠો સક્ષમ કરો

વૈકલ્પિક ભૂલ પૃષ્ઠોના ઉપયોગને સક્ષમ કરે છે જે Google Chrome માં બિલ્ટ ઇન છે (જેમ કે 'પૃષ્ઠ મળ્યું નથી') અને વપરાશકર્તાઓને આ સેટિંગ બદલતા અટકાવે છે.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ કરો છો, તો વૈકલ્પિક ભૂલ પૃષ્ઠોનો ઉપયોગ થાય છે.

જો તમે આ સેટિંગને અક્ષમ કરો છો, તો વૈકલ્પિક ભૂલ પૃષ્ઠોનો ઉપયોગ ક્યારેય થતો નથી.

જો તમે આ સેટિંગને સક્ષમ અથવા અક્ષમ કરો છો, તો વપરાશકર્તાઓ આ સેટિંગને Google Chrome માં બદલી કે ઓવરરાઇડ કરી શકતા નથી.

જો આ નીતિને સેટ કર્યા વિના છોડેલી છે, તો તે સક્ષમ થશે પરંતુ વપરાશકર્તા તેને બદલી શકે છે.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameAlternateErrorPagesEnabled
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)