પછી ભલે ઑનલાઇન OCSP/CRL ચેક્સ કરવામાં આવ્યા હોય

હકીકતમાં જોઈએ તો તે થોડું નિષ્ફળ છે, ઓનલાઇન રદબાતલ ચેક્સ પ્રભાવી સુરક્ષા લાભ પ્રદાન કરતું નથી, તે Google Chrome સંસ્કરણ 19 અને પછીનાં સંસ્કરણમાં ડિફોલ્ટ રૂપે અક્ષમ કર્યા છે. આ નીતિ ટ્રુ પર સેટ કરીને, પાછલી વર્તણૂકને પુનર્સ્થાપિત કરી શકાય છે અને ઓનલાઇન OCSP/CRL ચેક્સ કરવામાં આવશે.

જો આ નીતિ સેટ કરેલી નથી અથવા ફોલ્સ પર સેટ કરેલી છે, તો પછી Google Chrome 19 અને પછીના સંસ્કરણમાં Google Chrome ઓનલાઇન રદબાતલ ચેક્સ કરશે નહીં.

Supported on: SUPPORTED_WIN7

Registry HiveHKEY_LOCAL_MACHINE or HKEY_CURRENT_USER
Registry PathSoftware\Policies\Google\Chrome
Value NameEnableOnlineRevocationChecks
Value TypeREG_DWORD
Enabled Value1
Disabled Value0

chrome.admx

Administrative Templates (Computers)

Administrative Templates (Users)